วัฒนธรรมไทยมีอะไรบ้าง

วัฒนธรรมไทยมีอะไรบ้าง วัฒนธรรมคือความก้าวหน้าของความรู้ ภูมิปัญญาต่างๆ เช่น วิทยาศาสตร์ วิจิตรศิลป์ วรรณกรรม กวีนิพนธ์ ศาสนา ขนบธรรมเนียม ประเพณี มารยาท และค่านิยมที่สังคมได้สะสม รักษา และพัฒนา ได้รับการถ่ายทอดจากรุ่นสู่รุ่นเป็นมรดก ภาษาไทย วรรณคดีไทย นาฏศิลป์ไทย เกมส์ไทย มวยไทย อาหารไทย ชุดไทย สถาปัตยกรรมไทย ศิลปหัตถกรรมไทย ขนบธรรมเนียมไทย แบบไทย เช่น วัฒนธรรมไทย จนสุดท้ายกลายเป็นรูปแบบเฉพาะของสังคม มารยาทไทย เช่น การแสดงความเคารพ การแต่งกายให้เหมาะสมกับกาลเทศะ

วัฒนธรรมไทยมีประวัติศาสตร์อันยาวนาน เกิดจากการผสมผสานของวัฒนธรรมหลากหลายเชื้อชาติที่สืบสานความสัมพันธ์ทางการค้ากับประเทศไทยตั้งแต่สมัยก่อนและพัฒนาจนกลายเป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัว เป็นมรดกตกทอดที่ควรค่าแก่การอนุรักษ์ และเด็กไทยต้องภาคภูมิใจในวัฒนธรรมของผู้คน วัฒนธรรมคือ

ลักษณะของ วัฒนธรรมไทยมีอะไรบ้าง

 1. วัฒนธรรมไทยมีอะไรบ้าง เป็นวัฒนธรรมทางการเกษตรที่คนไทยทุกคนเกี่ยวกับน้ำ คนส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรม การผสมพันธุ์เป็นส่วนใหญ่เกี่ยวกับน้ำและการเกษตร เช่นเดียวกับการเลี้ยงสัตว์ ดังนั้นวัฒนธรรม ประเพณี และวิถีชีวิต ประเพณีการทำข้าวขวัญ หรือประเพณีการขุดและเกี่ยวข้าวทั่วไปในชนบท เป็นต้น
 2. เป็นวัฒนธรรมการกุศล คนไทยชอบทำบุญตามเทศกาลต่างๆ และอุทิศบุญให้ญาติผู้ใหญ่ที่ล่วงลับไปในโอกาสอันเป็นมงคล ดังนั้นจึงถือได้ว่าเป็นพิธีมงคลของไทยหรือเป็นมงคล
 3. เป็นวัฒนธรรมที่มีพื้นฐานมาจากเครือญาติ สังคมไทยมีความเกี่ยวข้องกันตามหลักความอาวุโส คนที่อายุน้อยกว่าจะเคารพผู้เฒ่าหรือผู้เฒ่า เพราะผู้สูงอายุถือว่าสูงวัย การได้เห็นเรื่องราวชีวิตของพวกเขาต่อหน้าคนหนุ่มสาว การเข้าหาและพูดคุยกับพวกเขาจะให้ประสบการณ์ที่ดี ดังสุภาษิตไทยว่า “จงเดินตามผู้ใหญ่ สุนัขไม่กัด”
 4. เป็นวัฒนธรรมที่ยึดถือพิธีกรรม ในการจัดระเบียบองค์กรต่างๆ เช่น การแต่งงาน มีขั้นตอนในพิธีตามความเชื่อและความหวังในศักดิ์ศรี สังคมไทยส่วนใหญ่มีพิธีการมากมาย พิธีรดน้ำขอพรคู่บ่าวสาวและจัดงานแต่งโดยเชิญชวนญาติพี่น้อง เพื่อนเจ้าสาวและเจ้าบ่าวเข้าร่วมพิธี ฯลฯ เข้าร่วม
 5. นี่คือวัฒนธรรมความบันเทิงที่ได้รับความนิยม ในสังคมไทยส่วนใหญ่จะมีกิจกรรมสนุกๆ เพิ่มเติมอยู่เสมอ เช่น กิจกรรม ร้องเพลง เต้นรำ และทำดนตรีจนกลายเป็นเพลงช้อย ซึ่งถือเป็นเกมคลายความเหนื่อยล้าหลังเก็บเกี่ยว ฤดูกาล.
 6. เป็นวัฒนธรรมผสมผสาน ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน ได้มีการผสมผสานวัฒนธรรมจากการแพร่กระจายทางวัฒนธรรมของสังคมอื่นๆ เช่น ศาสนาพราหมณ์เป็นต้นเหตุของประเพณีต่างๆ สร้างพระอุโบสถ เป็นต้น เทคโนโลยี เครื่องนุ่งห่ม และอาหาร เป็นต้น นอกจากนี้ยังมีวัฒนธรรมตะวันตกที่เริ่มมีอิทธิพลอย่างมากในสังคมไทย 

การนำวัฒนธรรมมาปรับใช้กับการดำเนินชีวิต

วัฒนธรรมไทยมีอะไรบ้าง

การเลือกนำวัฒนธรรมสากลมาใช้ในวิถีชีวิตนี้ ท่านสามารถเลือกนำวัฒนธรรมสากลที่จำเป็นสำหรับชีวิตประจำวัน เช่น ภาษาอังกฤษ คอมพิวเตอร์ โทรศัพท์มือถือ ความรู้ทางวิทยาศาสตร์ควรเลือกวัฒนธรรมที่ดีเท่านั้น สังคมไทยต้องสอดคล้องกับวิถีชีวิตของคนไทยในยุคปัจจุบันและคำนึงถึงข้อดีและข้อเสียร่วมกัน มีทั้งข้อดีและข้อเสียเนื่องจากการประดิษฐ์และนวัตกรรมจากวัฒนธรรมต่างประเทศ หากเราทำงานได้ดี เราจะได้ประโยชน์ สิ่งนี้จะอำนวยความสะดวก ช่วยแก้ปัญหาในชีวิตและตอบสนองความต้องการในด้านต่างๆ ได้เป็นอย่างดี วัฒนธรรมไทยมีอะไรบ้าง

วัฒนธรรมในแต่ละด้าน

 • ชุด
  วัฒนธรรมการแต่งกายของไทย จากอดีตที่คนไทยมีการแต่งกายที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัวที่ใช้ผ้าไทยที่ทำจากผ้าไหม ผ้าทอมือต่างๆ มาทำผ้าสไบสำหรับผู้หญิงไทย สำหรับผู้ชายมีชุดยอดนิยมสำหรับชาวบ้านผ้าเตี่ยวที่หลีกเลี่ยงไม่ได้ ยังมีตัวอย่างที่ใช้กันอย่างแพร่หลายตั้งแต่สมัยโบราณจนถึงปัจจุบัน ในสมัยอยุธยาตอนปลาย ผู้หญิงไทยสวมผ้าเตี่ยวที่มีแขนเสื้อทรงกระบอก ผู้ชายสวมเสื้อคลุมสีม่วงและเสื้อเชิ้ตคอปิดและแขนยาว ปกติเสื้อจะไม่เป็นที่นิยมซึ่งทุกวันนี้เราแทบจะไม่สามารถหาชุดแบบนี้ได้แล้ว เพราะคนไทยชอบแต่งตัวแนวนิยมสมัยนี้ เครื่องแต่งกายที่ทำให้เป็นประเพณีของชาวยุโรปเริ่มจางลงมาก วัฒนธรรม วิวัฒนาการ
 • ภาษา
  ประเทศไทยมีภาษาเป็นของตัวเองตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน เพราะประเทศไทยไม่เคยตกเป็นอาณานิคมของประเทศใดในโลก และมีภาษาราชการในประเทศไทยที่ผู้คนที่อาศัยอยู่ในประเทศนี้สามารถสื่อสารกันได้ในภาษาทั่วไปนั้นไม่ว่าพวกเขาจะอาศัยอยู่ในภาคส่วนใด เพราะเรามีภาคหลัก 4 ภาคในไทย และแต่ละภาคก็ใช้ภาษาต่างกันจนเกิดภาษากลางเพื่อให้คนไทยสามารถสื่อสารกันได้
 • อาหาร
  วัฒนธรรมการแต่งกายและภาษาของคนไทยไม่น้อยไปกว่าวัฒนธรรมอาหาร วัฒนธรรมการกินของคนไทยได้คงไว้ซึ่งความเป็นอยู่ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน ลักษณะอาหารของแต่ละภาคจะแตกต่างกัน แต่โดยทั่วไปเราจะเรียกว่าวัฒนธรรมอาหารไทย มีอาหารไทยมากมายที่มีชื่อเสียงในประเทศไทยและมีชื่อเสียงไปทั่วโลกเช่นต้มยำกุ้งผัดไทย อาหารก็เป็นอีกวัฒนธรรมหนึ่งของประเทศไทย คนไทยต้องตั้งใจและคิดว่าอาหารไทยไม่แพ้อาหารของชาติใด
 • ศิลปกรรม
  ถือเป็นภูมิปัญญาไทยที่สำคัญ เป็นงานสร้างสรรค์เพื่อความสวยงามสร้างความสุขในจิตใจ ผลงานหลายชิ้นได้รับแรงบันดาลใจจากพระพุทธศาสนาและเพื่อแสดงความเคารพและความจงรักภักดีต่อพระมหากษัตริย์รวมทั้งผลงานที่ปรากฏในวัดต่างๆ บ้านไทยมีศิลปะไทยที่สำคัญเช่นสถาปัตยกรรมประติมากรรมภาพวาดการเต้นรำดนตรีและวรรณคดี

การอนุรักษ์วัฒนธรรมไทย

 1. ศึกษา สำรวจ และสำรวจวัฒนธรรมไทยและวัฒนธรรมท้องถิ่น ความรู้ที่รวบรวมและไม่ได้ศึกษาจะกลายเป็นรากฐานของชีวิตเมื่อมีคุณค่า และใช้อย่างเหมาะสม
 2. ส่งเสริมให้ทุกคนรับรู้และร่วมกันรักษาคุณค่าของเอกลักษณ์ทางวัฒนธรรมของชาติและท้องถิ่น เพื่อสร้างความเข้าใจและความมั่นใจในผู้คนในการปรับเปลี่ยนและตอบสนองต่อกระแสวัฒนธรรมอื่นๆ
 3. ขยายขอบเขตการมีส่วนร่วมในการรณรงค์วัฒนธรรมเพื่อให้ประชาชนตระหนักถึงความสำคัญของวัฒนธรรมและเพื่อให้เข้าใจว่าวัฒนธรรมเป็นเรื่องเกี่ยวกับทุกคนที่มีหน้าที่รับผิดชอบในการทำงานร่วมกัน สนับสนุน ประสานงาน ให้ข้อมูล บริการวิชาการ และให้ทุนสนับสนุนกิจกรรมทางวัฒนธรรม
 4. ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนศิลปะและวัฒนธรรมทั้งภายในและระหว่างประเทศ โดยใช้ศิลปะและวัฒนธรรมเป็นช่องทางในการสร้างความสัมพันธ์ระหว่างกัน
 5. เพื่อสร้างทัศนคติ ความรู้ และความเข้าใจว่าสิ่งแวดล้อมและวัฒนธรรมทางธรรมชาติเป็นสมบัติของทุกคน ดังนั้นทุกคนจึงมีหน้าที่ในการเสริมสร้าง ฟื้นฟู และบำรุงรักษา
 6. เพื่อสร้างระบบเครือข่ายข้อมูลวัฒนธรรมให้เป็นศูนย์ เพื่อเผยแพร่และประกาศผลงานให้ประชาชนได้เข้าใจและปรับตัวเข้ากับชีวิต
 7. ส่งเสริมให้คนไทยรู้จักสิทธิและหน้าที่ของตนตามที่ระบุไว้ในรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย วัฒนธรรมไทยมีอะไรบ้าง

วัฒนธรรมไทยกับศาสนา

วัฒนธรรมญี่ปุ่น พระพุทธศาสนาเถรวาทเน้นว่าคนส่วนใหญ่ไม่สามารถตรัสรู้และเข้าถึงพระนิพพานได้ และสิ่งที่ดีที่สุดที่สามารถทำได้คือการสะสมบุญผ่านพิธีการอย่างสูง เช่น การถวายอาหารพระสงฆ์และบริจาคเงินให้กับวัด คำสอนทางศาสนาได้รับเลือกให้สนับสนุนมุมมองใหม่ของลัทธิขงจื๊อซึ่งเน้นที่เสาหลักสามประการ พระพุทธศาสนาไทยยังผสมผสานการบูชาจิตวิญญาณกัมพูชากับความเชื่อที่ว่าผู้ปกครองเป็นเทพเจ้าในจินตนาการ นอกจากนี้ยังเน้นรูปแบบมากกว่าสาระสำคัญ

คนไทยให้ความสำคัญและให้ความสำคัญกับมารยาทภายนอกเป็นอย่างมาก เพื่อรักษาความสัมพันธ์ที่กลมกลืนกัน มารยาทหลายอย่างเป็นผลพลอยได้จากพระพุทธศาสนา สังคมไทยเป็นสังคมที่ไม่เผชิญหน้า หลีกเลี่ยงการวิพากษ์วิจารณ์จากสาธารณชน เสียหน้าเป็นความอัปยศของคนไทย จึงหลีกเลี่ยงการเผชิญหน้าและมุ่งที่จะประนีประนอมในสถานการณ์ที่ยากลำบาก หากทั้งสองฝ่ายไม่สามารถตกลงกันได้ ไหว้เป็นรูปแบบดั้งเดิมของการทักทายและเคารพผู้อาวุโส และมีพิธีกรรมที่เคร่งครัด คนไทยใช้ชื่อจริงไม่ใช่นามสกุล และใช้คำว่า “คุณ” นำหน้าชื่อ

คนไทยเคารพความสัมพันธ์แบบลำดับชั้น ความสัมพันธ์ทางสังคมถูกกำหนดให้เป็นบุคคลหนึ่งสูงกว่าอีกคนหนึ่ง พ่อแม่สูงกว่าเด็ก ครูสูงกว่านักเรียน และเจ้านายก็สูงกว่าลูกน้องไทยที่พยายามจัดลำดับชั้นให้รู้ทันทีว่าต้องปฏิบัติตัวอย่างไรเมื่อเจอฝรั่ง บ่อยครั้งโดยถามสิ่งที่วัฒนธรรมอื่นๆ มองว่าเป็นคำถามส่วนตัวอย่างสูง สถานการณ์ถูกกำหนดโดยเสื้อผ้า ลักษณะ อายุ อาชีพ การศึกษา นามสกุลของครอบครัว และการเข้าสังคมเป็นรากฐานที่สำคัญของสังคมไทย และชีวิตครอบครัวมักจะมีความใกล้ชิดมากกว่าในวัฒนธรรมตะวันตก ครอบครัวไทยเป็นหนึ่งในลำดับชั้นทางสังคม และสอนลูกให้เคารพพ่อแม่ สังคมคาดหวังให้สมาชิกในครอบครัวดูแลผู้สูงอายุ บ้านพักคนชรา และโรงพยาบาลเป็นทางเลือกสุดท้าย ผู้สูงอายุอยู่บ้าน อยู่กับครอบครัว หลาน และมีส่วนร่วมในชีวิตครอบครัว วัฒนธรรมไทยมีอะไรบ้าง