รวมบทความ

วัฒนธรรมกัมพูชา

วัฒนธรรมกัมพูชา

วัฒนธรรมกัมพูชา ประเทศกัมพูชาเป็นดินแดนที่คงไว้ซึ่งอารยธรรมมากมายในดินแดนแห่งนี้อย่างยิ่งใหญ่ ของนครวัดนครธม ไม่แปลกใจเลยว่าทำไมกว่าร้อยละ 95 ของประชากรนับถือศาสนาพุทธ แต่ประชากรก็ยังเชื่อตามความเชื่อของชาวเขมรโบราณที่เชื่อในพลังอาถรรพ์ การอยู่ร่วมกับธรรมชาติ (Animism) เมื่อชาวบ้านมีปฏิสัมพันธ์กับคนต่างถิ่นอาจได้รับอิทธิพลจากความเชื่ออื่น

อ่านเพิ่ม »
วัฒนธรรมองค์กร สําคัญอย่างไร

วัฒนธรรมองค์กร สําคัญอย่างไร

วัฒนธรรมองค์กร สําคัญอย่างไร วลีทั่วไปที่เป็นหนึ่งในสิ่งสำคัญที่สุดในการสร้างการทำงานเป็นทีมที่แข็งแกร่งและมีประสิทธิภาพในทุกองค์กร นอกจากนี้ยังเป็นสิ่งที่พนักงานแต่ละคนใช้เพื่อกำหนดว่าองค์กรจะพาพวกเขาไปได้ไกลแค่ไหน ดังนั้นผู้บริหารหรือเจ้าของกิจการทุกคนควรให้ความสำคัญกับ Start ด้วยการทำความรู้จักกับคำว่าวัฒนธรรมองค์กรให้มากขึ้น คำว่า วัฒนธรรมองค์กร หมายถึง

อ่านเพิ่ม »
วัฒนธรรมองค์กร

วัฒนธรรมองค์กร

วัฒนธรรมองค์กร วัฒนธรรมองค์กรมีบทบาทสำคัญอย่างมากในการดำเนินธุรกิจ ตั้งแต่การสรรหาผู้มีความสามารถที่เหมาะสมไปจนถึงการบรรลุเป้าหมายของคุณ แต่ประเด็นนี้ไม่ใช่ นี่ไม่ใช่ ‘รูปแบบตายตัว’ เพราะทุกองค์กรมีวัฒนธรรมของตนเองและเป็นพื้นฐานของเอกลักษณ์ของธุรกิจ ซึ่งหมายความว่าองค์กรต้องมีความยืดหยุ่นตามวัฒนธรรมและมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง ผู้นำจำเป็นต้องกำหนดเป้าหมายและหล่อเลี้ยงธุรกิจของตนให้มีวัฒนธรรมในที่ทำงานที่สร้างสรรค์และมีประสิทธิผลมากที่สุด หรือโดยทั่วไปแล้วเป็นการผสมผสานระหว่างวัฒนธรรมที่แตกต่างกัน

อ่านเพิ่ม »
วัฒนธรรมญี่ปุ่น

วัฒนธรรมญี่ปุ่น

วัฒนธรรมญี่ปุ่น มีความเจริญรุ่งเรืองมายาวนานตั้งแต่สมัย Jomon ซึ่งเป็นวัฒนธรรมดั้งเดิมของประเทศ วัฒนธรรมผสมผสานร่วมสมัยที่ได้รับอิทธิพลจากเอเชีย ยุโรป และอเมริกาเหนือ ศิลปะญี่ปุ่นแบบดั้งเดิม ได้แก่ งานฝีมือ

อ่านเพิ่ม »
วัฒนธรรม วิวัฒนาการ

วัฒนธรรม วิวัฒนาการ

วัฒนธรรม วิวัฒนาการ วิวัฒนาการทางวัฒนธรรมเป็นทฤษฎีวิวัฒนาการของการเปลี่ยนแปลงทางสังคม จากคำจำกัดความของวัฒนธรรม “ข้อมูลที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมส่วนบุคคลที่พวกเขาได้รับจากสมาชิกคนอื่นในสายพันธุ์ของพวกเขาผ่านการสอน การเลียนแบบ และการถ่ายทอดทางสังคมในรูปแบบอื่นๆ วิวัฒนาการทางสังคมวัฒนธรรมได้รับการพัฒนาโดยนักมานุษยวิทยาในศตวรรษที่ 19 เนื่องจากการวิจัยของชาร์ลส์

อ่านเพิ่ม »
วัฒนธรรมคือ

วัฒนธรรมคือ

วัฒนธรรมคือ เป็นคำที่ประกาศใช้เมื่อจอมพล ป. พิบูลสงครามเป็นนายกรัฐมนตรี เมื่อเห็นความสำคัญของเรื่องนี้ วัดมหาธาตุจึงแปลคำนี้ว่า “ภูมิธรรม” แต่มาจากคำภาษาอังกฤษต้นฉบับ “วัฒนธรรม” ที่เขียนโดย

อ่านเพิ่ม »